Prijzen & huurvoorwaarden

laagseizoen 


€450/week

tussenseizoen 

(juni en september)

€550-650/week

hoogseizoen

(juli en augustus)

€950-€1150/weekWat is inbegrepen in de huurprijs?

waterverbruik, elektriciteitsverbruik (uitgez. laagseizoen) en eindschoonmaak

***

NIET INBEGREPEN:

WAARBORG = 150 EURO 

TAXE DE SÉJOUR = 2,50 EURO / PP (vanaf 18 jaar) / PER DAG

***

Op aanvraag is er mogelijkheid om bedlinnen te huren aan 10 EURO/PP (bij verhuur van 2 opeenvolgende weken is het bedlinnen inbegrepen in de prijs).  Babybed en kinderstoel kunnen voorzien worden (gratis)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Algemene Huurvoorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

Definities:

 1. Huurder: de klant die een vakantiehuis huurt.
 2. Verhuurder: de eigenaar (of zijn mandataris) van het gehuurde vakantiehuis.

De algemene voorwaarden gelden voor alle woningen die op de website van Domaine de La Salesse ter beschikking worden gesteld voor rekening van de verhuurder. Ze vormen een essentieel element van het terbeschikkingstellingscontract; bijgevolg kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de verhuurder of zijn mandataris er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden van Domaine de La Salesse, moet hij dit uitdrukkelijk voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing.


Boeken en betalen
 1. U kunt telefonisch of via Internet boeken.
 2. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient de boekingsstappen en de huurvoorwaarden na te volgen.
 3. Er zijn GEEN boekingskosten.
 4. Boekingsopdracht en betalingen:
  1. Iedere boekingsopdracht wordt door Domaine de La Salesse bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
  2. Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling/voorschot van 30% van het huurbedrag te worden betaald aan Domaine de La Salesse.
  3. De samenstelling van het totaal bedrag varieert van woning tot woning. Het bedrag bevat altijd de huursom, maar kan ook de gebruikskosten en de waarborg bevatten.
  4. Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  5. Als de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt de men het volledige totaalbedrag.
  6. Bij niet-tijdige betaling is Domaine de La Salesse of zijn mandataris gerechtigd de boeking te annuleren.

Annuleren

 1. Annulering door huurder

  1. De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum.
  2. Annuleringen dienen per e-mail aan Domaine de La Salesse te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Domaine de La Salesse een annuleringsbevestiging per e-mail.
  3. Bij annulering af de 5de tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
  4. Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijfdatum bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.
  5. Bij annulering vanaf de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 2. Annulering door Domaine de La Salesse

  1. Indien enige omstandigheid Domaine de La Salesse noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Domaine de La Salesse, zal Domaine de La Salesse onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 3. Verplichtingen van de huurder

  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  3. Om misverstandjes te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk (binnen 24h) de vastgestelde schade aan de verhuurder of zijn lokale vertegenwoodiger. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
  4. Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden woning aan te bieden.
   Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger te contacteren (binnen 24h) zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en heeft de verhuurder de gelegenheid het probleem recht te zetten.
  5. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de lokale verantwoordelijke of de verhuurder.
  6. Het is totaal verboden te roken in de woningen.
  7. Het is verboden de vakantiehuizen te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
  8. De huuder brand geen hout in de barbecue en maakt geen vuurtje in de tuin.
  9. De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.
   1. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen.
   2. Alsook is het niet altijd vanzelfspreken voor de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om deze weer op hun plaats te zetten.
  10. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In Frankrijk is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf - zonder teruggave van de huur - uit de vakantiewoning verwijderd.
  11. Aansprakelijkheidsverzekering
   1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
   2. De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgelijkeaansprakelijkheid verzekeringagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.
 4. Verplichtingen van de verhuurder

  1. Faciliteiten:
   1. Niet alle bij de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit en doorheen het jaar geopend.
   2. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
   3. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos.
   4. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn.
  2. De verhuurder garandeert dat de beschrijving en foto's op de site een zo getrouwheidsmogelijke weergave zijn van de werkelijkheid en dat de woningen geschikt zijn voor daarin vermelde maximumaantal personen.  Kennelijke fouten, vergissingen, kleine wijzigingen in de beschrijving of prijzen van de aangeboden accommodaties binden Domaine de La Salesse niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Domaine de La Salesse geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend.
  3. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning, van de inhoud en de bijgebouwen ervan, meer bepaald van de tuin, het speelplein, het buitenmeubilair, het zwembad en de barbecue.
  4. Indien de huurder een ontbreken of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder of via zijn plaatselijke vertegenwoordiger dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zosnel mogelijk op te lossen.
  5. Alle geschillen en conflicten zoals vb tekortkoming van de woning, schade veroorzaakt door de huurder is tussen huurder en verhuurder.
  6. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
   1. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.
   2. Gegeluidsoverlast of andere ongemakken die tengevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van uw vakantiewoning.
   3. Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
  7. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Frankrijk.

 5. Verplichtingen van de verhuurder

  1. De huisbeschrijving van ieder vakantiehuis vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden.

  2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

  3. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het Frans reglement in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

  4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.
 6. Verblijf huisdieren

  1. Huisdieren zijn enkel toegestaan op aanvraag en mits de explicitiete goedkeuring van de eigenaar.  Ze mogen slechts daar worden meegebracht (al dan niet tegen betaling) waar ze toegelaten zijn.
  2. De gasten laten het huisdier niet alleen achterlaten in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.
  3. Men zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal.
  4. De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels, douche of bad van de vakantiewoning.
  5. Het huisdier heeft in geen enkel geval toegang tot het zwembadgedeelte.
  6. Bij de vakantiewoning komen de dieren niet in de slaapkamers of op de verdieping, blijven enkel op de gelijkvloers.
  7. Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
  8. De gasten verlaten het vakantiehuis zonder dat er hondenharen achterblijven op het einde van de verblijfsperiode.
  9. De tuin moet hondenpoepvrij zijn op het einde van de verblijfsperiode, men dient dus de hondenpoep op te ruimen voor vertrek.
  10. Deze punten zijn opgezet om hygiënische redenen en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
  11. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg.
  12. Indien de huisdieren schade aan de woning of tuin veroorzaken, wordt dit verrekend met de waarborg.
 7. Soorten gezelschappen

  1. De vakantiewoningen zijn voornamelijk bestemd om familiegroepen en ook niet-familiale groepen van een bepaalde leeftijd te ontvangen.
 8. Uur van aankomst en vertrek

  1. De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 15:00 tot 17:00 op de dag van aankomst. Dit staat duidelijk vermeld bij elke vakantiewoning.  Indien door omstandigheden het uur van aankomst later is dan 17h, dan dient de huurder de verhuurder hier telefonisch (of per sms)  van te verwittigen.
  3. Vertrekuur:   de vakantiewoning dient op de dag van vertrek voor 9.30h verlaten te worden. 
 9. Bedlinnen

  1. Het is verplicht bedlinnen te gebruiken.

  2. Bedlinnen is mee te brengen door de huurder of bedlinnen kan op aanvraag gehuurd worden aan 10 euro/pp.

  3. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de huisverhuurder of schoonmaakdienst u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken dient men ook een onderlaken en kussensloop gebruiken aub.

 10. Het einde van het verblijf - Eindschoonmaak

  1. Einde van het verblijf

   1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:
    1. de woning opruimen,
    2. alles terug op zijn plaats,
    3. prullenmandjes en vuilnisbakken leegmaken,
    4. aanrecht opruimen,
    5. de vaatwasmachine leegmaken,
    6. Een propere vaat in de kast zetten.
    7. de BBQ kolen ledigen en het grillijzer proper maken
    8. Indien er bedlinnen werd gehuurd, deze van de bedden af te halen.
   2. Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achterlaten, ook daar waar de schoonmaak is inbegrepen.
   3. Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
   1. Verlaten van de woning

    1. De verhuurder of zijn mandataris komt op de dag van het vertrek de woning controleren op eventuele schade of gebreken.  De sleutel zal na de controle terug overhandigd worden aan de verhuurder of zijn mandataris.  Indien de verhuurder s'avonds of s'nachts de woning wenst te verlaten, dan dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen en dan zal er onderling afgesproken worden wanneer en hoe de controle en sleuteloverdracht zal gebeuren.  De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren.
  2. Huisvuil sorteren

   1. Bij de meeste vakantiehuizen dien ment het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst. Bijgevolg moet de poetsdienst dit doen wat extra tijd kost en bovendien geen leuk werkje is.

   2. Het glasafval moet door de huurder zelf naar de glascontainer gebracht worden.

   3. Opgelet! Indien de poetsdienst het huisvuil moet sorteren of het glas moet wegbrengen naar de glascontainer, zullen er extra poetsuren aangerekend worden of wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro. Sorry, deze maatregel is helaas noodzakelijk om het sorteren aan te moedigen.

  1. Waarborg

   1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
   2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 2 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
   3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf/haarzelf, medehuurders, eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
   4. De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. Opgelet: de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd. Zie Het einde van het verblijf - schoonmaak
   5. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee of drie weken (vermeld in de boekingsmail) na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
   6. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder beslist over de waarborg.
   7. Domaine de La Salesse kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van terugbetaling van de waarborg.
   8. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de verhuurder, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
   9. Domaine de La Salesse garandeert geen misbruik te maken van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.
   10. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstandjes.
   11. Het is raadzaam om bij een ongeluk dit onmiddellijk te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en de verhuurder, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
   12. Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk

  .